По – висок добив

На световния пазар е представен достатъчно широк спектър от минерални и органични торове, но продуктът, произведен по предлаганата технология, е уникален и изгодно се различава от всички аналози.

Да разгледаме предимствата на органичните торове в сравнение с минералните:

 • минералните торове, както монохромни, така и композитни се усвояват от растенията с 30 – 40 %, тоест при съдържание на полезни елементи (N, Ph, Ka) 20 %, ще се усвоят не повече от 7 – 8 %, в същото време предлаганият от нас продукт се усвоява от растенията на 100 %;
 • действието на минералните торове е краткосрочно, нашето – е дългосрочно;
 • при използването на минерални торове се образуват химически съединения, поглъщани от растенията, които са вредни, а понякога и опасни за здравето на човека. При използването на нашия тор никакви вредни химически съединения и моноелементи в растенията не могат да попаднат;
 • при производството на торове не се образуват отпадъци, изискващи обеззаразяване;
 • предлаганият тор може да се използва в органичното земеделие за отглеждане на екологично чисти хранителни продукти;
 • в някои европейски страни вече е въведена забрана върху използването на определени минерални торове, което прави нашият продукт търсен и практически уникален. Сравнение с компостът и другите органични торове:
 • за разлика от повечето видове  компост, предлаганият продукт не съдържа семена на плевели, патогенна микро флора, хельминто – фауна;
 • другите торове не могат ефективно да възстановяват плодородието на почвата, докато в същото време нашият продукт е почвообразуващ;
 • за разлика от компостът и другите торове нашият продукт съдържа регулиращи растежа съединения, макро- и микроелементи в достъпна за растенията форма;
 • предлагания продукт е екологично чист и не води до образуването на отпадъци, изискващи допълнително почистване;
 • технологичният процес на производство на нашия тор предполага 100 % утилизация на птичия тор, което оказва благотворно влияние на състоянието на околната среда.