Стимулатор на растежа на растенията и подобрител на почвеното плодородие

УСЛУГИ
в сферата на екологията

Нашите услуги обхващат управлението на отпадъците от момента на възникване им до окончателното им третиране.

Нашата мисия е опазване на околната среда и осигуряване на най доброто решение за Вашия бизнес чрез организиране на екологично, безопасно и икономически ефективно третиране на отпадъците генерирани при Вашата дейност.

Събиране и транспортиране

Фирма Екоре ще се ангажира да реши вашите екологични проблеми с отпадъците.

Кодове по наредбата за отпадъците

Фирма еко ре работи със следните кодове, регламентирани в наредба ном 3 от 2004г.

Рециклиране на опасни и производственни отпадъци

Отпадъците се явяват един от основните замърсители на градската среда, почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране.

Консултански услуги

"ЕКО РЕ" ООД изготвя за вас всички необходими документи съгласно ДЕЙСТВАЩИЯ ЗУО

Освобождаването от отпадъците и изготвяне на документи.

Предлагаме комплексни екологосъобразни решения за вашите неопасни и опасни отпадъци.

Гранулирана птича тор

 

ECORE
Преработка на птича тор

РЕКОРДЕН ДОБИВ!!!

100% органичен подобрител на почвеното плодородие

макро елементи N, P, K, Ca, Mg, C

микро елементи Zn, B, Mo, Cu, Fe, Mn

VITA ORGANIC

Натурален продукт 100% Органичен тор

Особенно ефективен за кисели почви.

Производство на органична тор чрез преработка на птичи екскременти. Със съдействието TEXACO LTD.

Продукта се предлага насипно за основно и листно подхранване и на гранули за основно торене с тороразпръсквачка - разфасовка 25кг. в чували

Доставка за цялата страна.

VITA ORGANIC и екология

от гръцки: oikos — къща, logos — наука е наука, която изучава взаимоотношенията между организмите и околната среда. Терминът е предложен през1866 г. от немския биолог и дарвинист Ернст Хекел

VITA ORGANIC
приложение на продукта

Продуктът може да се прилага в различни отрасли на селското стопанство като основен тор

НОВИНИ
и полезна информация

 

Рециклиране и преработка на пластмаси

 

Сертификат "Пушкаров"
Още по-добри показатели на Азот, Фосфор и Калий

 

Vita Organic

Сертификат за съответствие СЕRЕС 2018/2019 (Нов)

Решение на комисия на БАБХ от 26.03.2018 – отговаря на Регламент (ЕО) №1069/2009

Становище на МЗХГ – „Вита Органик“ отговаря на всички изисквания за Биологично Производство

Сертификат за съответствие – СЕРЕС (стар)

за биологично приложение

Регистрация БАБХ за био и конвенционално земеделие

Свидетелсрво за регистрация в Европейски Съюз

Вита Органик подходящ за биологично земеделие – референция

Референция от катедра Инжинерна Екология

С доказано качество на преработен птичи тор