ВИТА ОРГАНИК 100% ОРГАНИЧНА ТОР

УСЛУГИ

В сферата на екологията

Нашите услуги обхващат управлението на отпадъците от момента на възникване им до окончателното им третиране.

ECORE

Преработка на птича тор
РЕКОРДЕН ДОБИВ!!!
100% органичен подобрител на почвеното плодородие
макро елементи N, P, K, Ca, Mg, C
микро елементи Zn, B, Mo, Cu, Fe, Mn

Мисия

Нашата мисия е опазване на околната среда и осигуряване на най доброто решение за Вашия бизнес чрез организиране на екологично, безопасно и икономически ефективно третиране на отпадъците генерирани при Вашата дейност.

Информация

Натурален продукт 100% Органичен тор

Особенно ефективен за кисели почви.

Производство на органична тор чрез преработка на птичи екскременти. Със съдействието TEXACO LTD.

Продукта се предлага насипно за основно и листно подхранване и на гранули за основно торене с тороразпръсквачка – разфасовка 25кг. в чували

Доставка за цялата страна.

Норми за торене на различните видове култури

VITA ORGANIC начин на приложение

Резултати при правилно използване Вита Органик

ГРАМОТА ОТ XXV  ИЗЛОЖЕНИЕ - ДОБРИЧ   Пелетирана…
ECORE LTD