Торене на сливи с ВИТА ОРГАНИК – референция от Институт по земеделие – Кюстендил

Изследванията са проведени в насаждение създадено през пролетта на 2013 г. със сливовия сорт Стенлей. Дърветата са засадени на разстояние 5х5 m. Заложени са следните варианти:

V1 – неторен (контрола)

V2 – птичи тор ВИТА ОРГАНИК – почвено с 2,5 kg/дърво – пролет

V3 – птичи тор ВИТА ОРГАНИК – почвено с 5,0 kg/дърво – пролет

20190530_101902 DSC_0369

Показател Неторен ВИТА ОРГАНИК –2,5 kg/дърво ВИТА ОРГАНИК – 5,0 kg/дърво
Добив, kg/дърво 6,1 12,0 6,8
Средна маса на плода, g 37,9 38,6 39,0
Сухо вещество, Re 18,4 18,6 19,0
Захари, % 8,6 8,4 9,58
Киселини% 0,61 0,62 0,64

20190830_143055

През първата година на изследването (2019 г.) торенето не може да окаже доказано влияние на върху добива.

Торенето с норма 2,5 kg/дърво повишава на средната маса на плода с 1,85%, а при по-високата норма повишението е 2,9%  в сравнение с неторения вариант.

Увеличаването на торовата норма на ВИТА ОРГАНИК води до повишаване съдържанието на сухо вещество и киселини в плодовете. Повишаването на сухото вещество е с 1,09% и с 3,26%, а на киселини с 1,64% и с 4,92% съответно. При съдържанието на захари не се установи такава зависимост.

Гл. ас. д-р Анелия Здравкова