Без наличие на яйца или лаври на нематоди – БАБХ

Изследване за яйца или лаври на нематоди от БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ – Министерство на Земеделието, Храните и Горите. Изтегли документа