Без наличие на дрожди и плесени БАБХ

Протокол от изпитване на БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ – Министерство на Земеделието, Храните и Горите. Изтегли документа