Съгласуване с областна дирекция за безопастност на храните

Производството на подобрители и стимулатори на почвеното плодородие от фирма „ЕКО РЕ“ е съгласуван с областна дирекция за безопастност на храните Изтегли документа