Стимулатор на растежа на растенията и подобрител на почвеното плодородие

Съгласуване с областна дирекция за безопастност на храните

Производството на подобрители и стимулатори на почвеното плодородие от фирма „ЕКО РЕ“ е съгласуван с областна дирекция за безопастност на храните Изтегли документа

НОВИНИ
и полезна информация

 

Торене на сливи с ВИТА ОРГАНИК – референция от Институт по земеделие – Кюстендил

Vita Organic

Сертификат за съответствие СЕRЕС 2019/2020 ЕО и NOP за американски пазар

Решение на комисия на БАБХ от 26.03.2018 – отговаря на Регламент (ЕО) №1069/2009

Становище на МЗХГ – „Вита Органик“ отговаря на всички изисквания за Биологично Производство

VITA ORGANIC
приложение на продукта

Продуктът може да се прилага в различни отрасли на селското стопанство като основен тор

С доказано качество на преработен птичи тор