Стимулатор на растежа на растенията и подобрител на почвеното плодородие

Съгласуване с областна дирекция за безопастност на храните

Производството на подобрители и стимулатори на почвеното плодородие от фирма „ЕКО РЕ“ е съгласуван с областна дирекция за безопастност на храните Изтегли документа

НОВИНИ
и полезна информация

 

Сертификат за съответствие – СЕРЕС

за биологично приложение

Регистрация БАБХ за био и конвенционално земеделие

Свидетелсрво за регистрация в Европейски Съюз

Вита Органик подходящ за биологично земеделие – референция

Референция от катедра Инжинерна Екология

VITA ORGANIC
приложение на продукта

Продуктът може да се прилага в различни отрасли на селското стопанство като основен тор

С доказано качество на преработен птичи тор