Стимулатор на растежа на растенията и подобрител на почвеното плодородие

Използването на НЕ ПРЕРАБОТЕН птичи тор е опасно

Непреработеният отпадък има важен недостатък – основната част от азота се намира под формата на пикочна киселина, която при внасяне в почвата във високи дози подтиска растежа на разсада и младите растения. Постепенно с помощта на азотфиксиращите микроорганизми тя се превръща в урея, а след това в амоняк, който пък е възможно да се трансформира в нитрити и нитрати, или елементарен азот. Това обуславя и опасност от натрупването на нитратен или нитритен азот в зеленчуците.

Свежият птичи отпадък е токсичен за растенията и заради водоразтворимите метаболити (продукти от жизнената дейност на птиците) и прекия им контакт с растенията, може да доведе до тяхното изгаряне, заболяване и дори гибел. Използването на свеж отпадък за наторяване води до разнасяне по полето на плевелни семена (при екстензивното птицевъдство) и разпространение на опасни за живота и здравето на хора и животни болести.

Патогенни замърсявания могат да се предизвикат от разпространението на птичи отпадъци върху пасищата като играят роля за прехвърлянето на заболявания на животните, а оттам и на хората Съществува и значителна заплаха за качеството на въздуха.

НОВИНИ
и полезна информация

 

Разширяване на производствената площадка за оползотворяване на птичи отпадъци с цел подобрители за почва

Становище на зам. Министър Вергиния Кръстева – Вита Органик съответства на всички изисквания за биологично земеделие

Резултати при правилно използване Вита Органик

Торене на сливи с ВИТА ОРГАНИК – референция от Институт по земеделие – Кюстендил

Vita Organic

VITA ORGANIC
приложение на продукта

Продуктът може да се прилага в различни отрасли на селското стопанство като основен тор

С доказано качество на преработен птичи тор