Съгласуване с областна дирекция за безопастност на храните

Производството на подобрители и стимулатори на почвеното плодородие от фирма "ЕКО РЕ" е съгласуван с областна дирекция за безопастност на храните

„ВИТА ОРГАНИК“ – разфасовки и цени

От 1.10.2014г. можете да намерите на пазара разфасовки от 5кг., 10кг. и 20кг. За вериги и селскостопански аптеки.

Подобрител на кисели почви и стимулатор

Киселите почви в България са около 46% вижте в кои райони на Балгария са:

По – висок добив

На световния пазар е представен достатъчно широк спектър от минерални и органични торове, но продуктът, произведен по предлаганата технология, е уникален и изгодно се различава от всички аналози.

Използването на НЕ ПРЕРАБОТЕН птичи тор е опасно

Непреработеният отпадък има важен недостатък - основната част от азота се намира под формата на пикочна киселина, която при внасяне в почвата във високи дози подтиска растежа на разсада. . . . .

VITA ORGANIC и екология

от гръцки: oikos — къща, logos — наука е наука, която изучава взаимоотношенията между организмите и околната среда. Терминът е предложен през1866 г. от немския биолог и дарвинист Ернст Хекел

Събиране и транспортиране

Фирма Екоре ще се ангажира да реши вашите екологични проблеми с отпадъците.

Кодове по наредбата за отпадъците

Фирма еко ре работи със следните кодове, регламентирани в наредба ном 3 от 2004г.

Рециклиране на опасни и производственни отпадъци

Отпадъците се явяват един от основните замърсители на градската среда, почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране.

Консултански услуги

"ЕКО РЕ" ООД изготвя за вас всички необходими документи съгласно ДЕЙСТВАЩИЯ ЗУО

Освобождаването от отпадъците и изготвяне на документи.

Предлагаме комплексни екологосъобразни решения за вашите неопасни и опасни отпадъци.