Резултати при правилно използване Вита Органик

ГРАМОТА ОТ XXV  ИЗЛОЖЕНИЕ - ДОБРИЧ   Пелетирана…

Vita Organic

НАСЪРЧЕТЕ ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ! …

Без наличие на дрожди и плесени БАБХ

Протокол от изпитване на БЪЛГАРСКА…

Съгласуване с регионална здравна инспекция

Производството на подобрители и стимулатори на почвеното плодородие от фирма "ЕКО РЕ" е съгласуван с регионална здравна инспекция.