Сертификат за съответствие СЕRЕS 2021/2022 за Биологично приложение

 

 

Сертификат за съответствие СЕRЕS 2019/2020 за Биологично приложение ecore
изтегли документа

Грамота от XXV издание на Международно Изложение на Семена и Посадъчен Материал – Добрич
Грамота на ЕКО РЕ

Сертификат за съответствие СЕRЕС 2018/2019 за Биологично приложение
изтегли документа

Решение на комисия на БАБХ от 26.03.2018 – отговаря на Регламент (ЕО) №1069/2009
Изтегли документа

Становище на МЗХГ – за продукт за торене „Вита Органик“ – БИО Изтегли документа

Министерство на околната среда и горите РИОСВ – Русе. Решение Ном. 10-ДО-675-00 от 25.05.2013г. – R10 Дейност по третиране на отпадъци – лиценз Изтегли документа

Министерство на околната среда и горите РИОСВ – Враца. Решение Ном. 05-ДО-218-00 от 12.02.2015г. – R10 Дейност по третиране на отпадъци – лиценз Изтегли документа

Съгласуване с областна дирекция за безопастност на храните Изтегли документа

Съгласуване с регионална здравна инспекция Изтегли документа

Фирма Екоре събира и работи със следните кодове, регламентирани в наредба ном 3 от 2004г. Изтегли документа

Сертификат издаден от селскостопанска академия институт по почвознание агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров.
Изтегли Сертификата

Договор за продажба на органичен тор
Изтегли Договора

Рециклиране и преработка на пластмаси „РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ“ РИОСВ гр. Враца nom. 05-РД-140-00 от 28.07.2015 на „ЕКО РЕ“ ЕООД Изтегли документа