Стимулатор на растежа на растенията и подобрител на почвеното плодородие

Документи

Рециклиране и преработка на пластмаси „РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ“ РИОСВ гр. Враца nom. 05-РД-140-00 от 28.07.2015 на „ЕКО РЕ“ ЕООД Изтегли документа

Министерство на околната среда и горите РИОСВ – Русе. Решение Ном. 10-ДО-675-00 от 25.05.2013г. – R10 Дейност по третиране на отпадъци – лиценз Изтегли документа

Министерство на околната среда и горите РИОСВ – Враца. Решение Ном. 05-ДО-218-00 от 12.02.2015г. – R10 Дейност по третиране на отпадъци – лиценз Изтегли документа

Съгласуване с областна дирекция за безопастност на храните Изтегли документа

Съгласуване с регионална здравна инспекция Изтегли документа

Фирма Екоре събира и работи със следните кодове, регламентирани в наредба ном 3 от 2004г. Изтегли документа

Сертификат издаден от селскостопанска академия институт по почвознание агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров.
Изтегли Сертификата

Договор за продажба на органичен тор
Изтегли Договора

НОВИНИ
и полезна информация ...

 

Сертификат за съответствие – СЕРЕС

за биологично приложение

Регистрация БАБХ за био и конвенционално земеделие

Свидетелсрво за регистрация в Европейски Съюз

Вита Органик подходящ за биологично земеделие – референция

Референция от катедра Инжинерна Екология

Регионална ветеринарна станция – Русе ЕООД – без наличие на салмунела и други

Без наличие на яйца или лаври на нематоди – БАБХ

Без наличие на дрожди и плесени БАБХ

Без наличие на тежки метали, протокол Аграрен Университет – Пловдив

Изменения и допълнения рециклиране на пластмаси МОСВ

VITA ORGANIC
приложение на продукта

Продуктът може да се прилага в различни отрасли на селското стопанство като основен тор

С доказано качество на преработен птичи тор