Стимулатор на растежа на растенията и подобрител на почвеното плодородие

Документи

Грамота от XXV издание на Международно Изложение на Семена и Посадъчен Материал – Добрич
Грамота на ЕКО РЕ

Сертификат за съответствие СЕRЕС 2018/2019 за Биологично приложение
изтегли документа

Решение на комисия на БАБХ от 26.03.2018 – отговаря на Регламент (ЕО) №1069/2009
Изтегли документа

Становище на МЗХГ – за продукт за торене „Вита Органик“ – БИО Изтегли документа

Министерство на околната среда и горите РИОСВ – Русе. Решение Ном. 10-ДО-675-00 от 25.05.2013г. – R10 Дейност по третиране на отпадъци – лиценз Изтегли документа

Министерство на околната среда и горите РИОСВ – Враца. Решение Ном. 05-ДО-218-00 от 12.02.2015г. – R10 Дейност по третиране на отпадъци – лиценз Изтегли документа

Съгласуване с областна дирекция за безопастност на храните Изтегли документа

Съгласуване с регионална здравна инспекция Изтегли документа

Фирма Екоре събира и работи със следните кодове, регламентирани в наредба ном 3 от 2004г. Изтегли документа

Сертификат издаден от селскостопанска академия институт по почвознание агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров.
Изтегли Сертификата

Договор за продажба на органичен тор
Изтегли Договора

Рециклиране и преработка на пластмаси „РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ“ РИОСВ гр. Враца nom. 05-РД-140-00 от 28.07.2015 на „ЕКО РЕ“ ЕООД Изтегли документа

НОВИНИ
и полезна информация ...

 

Vita Organic

Сертификат за съответствие СЕRЕС 2018/2019 (Нов)

Решение на комисия на БАБХ от 26.03.2018 – отговаря на Регламент (ЕО) №1069/2009

Становище на МЗХГ – „Вита Органик“ отговаря на всички изисквания за Биологично Производство

Сертификат за съответствие – СЕРЕС (стар)

за биологично приложение

Регистрация БАБХ за био и конвенционално земеделие

Свидетелсрво за регистрация в Европейски Съюз

Вита Органик подходящ за биологично земеделие – референция

Референция от катедра Инжинерна Екология

Регионална ветеринарна станция – Русе ЕООД – без наличие на салмунела и други

VITA ORGANIC
приложение на продукта

Продуктът може да се прилага в различни отрасли на селското стопанство като основен тор

С доказано качество на преработен птичи тор